• עבודת ה'אתכפיא' של המשפיע הדגול ר' פרץ מוצ'קין

    כבר מקטנותו התבלט המשפיע ר' פרץ מוצ'קין ע"ה בעבודת השם הרצינית שלו. בילדותו 'נכשל' פעם בתאוות היתר. באיזו תאווה? • לרגל יום היארצייט של המשפיע, אנו מגישים צמד סיפורים על עבודת ה'אתכפיא' המיוחדת של המשפיע הנודע שתורגמו ע"י הרב אסף פרומר • לכתבה המלאה