• כפר חב"ד: מרת רויזע בילא סטרסברג ע"ה

    'אוד מוצל מאש': בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת רויזע בילא בת ר' יהושע סטרסברג ע"ה • הותירה אחריה את בנותיה יבדלח"טא: מרת חנה גוטמן תחי' מרים תחי' • הלווייתה התקיימה היום, ערב חג השבועות ויצאה מבית משפחת גוטמן בכפר חב"ד, אל בית העלמין במושב 'אחיעזר' • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.