• בית שמש: מרת אסתר קניג ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת אסתר קניג ע"ה, אשת יבלחט"א, הרב דוד מנחם קניג מבית שמש. הותירה אחריה ילדים, ילדות וצאצאים מקושרים לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח. הלווייתה תצא היום בשעה 14:00 מבית הלוויות שמגר בירושלים לכיוון הר הזיתים. המשפחה יושבת שבעה בביתה רחוב שפת אמת 31, בית שמש • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.

וידאו