• ירושלים: הרב יחיאל מיכל כץ ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה המעציבה על פטירתו של הרב יחיאל מיכל כץ ע"ה והוא בן שמונים, המנוח היה רבה של בן דור, נשר ובשנים האחרונות התגורר בירושלים, אביהם של ר' יוסף יצחק כץ מרחובות, של ר' גדליה כץ שליח הרבי בישוב קדימה ושל ר' שלמה כץ מקראון הייטס, הלווייתו יצאה לאחר חצות מבית הלוויות שמגר להר הזיתים, שם נטמן • יהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array