• פלורידה: מרת רייזל הכט ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת רייזל הכט ע"ה מפלורידה • יושבים 'שבעה' בבית הבן, רח' איסטערן פארקווי 662 קראון הייטס • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים היעוד "והקיצו ורננו שוכני עפר" והיא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array