• הרב שלמה זלמן גלרנטר ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב שלמה זלמן גלרנטר ע"ה מקראון הייטס, והוא בן 89 שנים. הותיר אחריו בנים ובנות הולכים בדרך התורה והחסידות, ומקושרים לכ"ק אדמו"ר מה"מ. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם