בית משיח 1290
  • הרבי שאל: האם בכל ניו יורק אין מספיק מיטות לתמימים?

    בעוד פחות משלושה שבועות תפתח שנת הקבוצה החדשה – תשע"ט, אך נכון לשעה זו כמאה תמימים עדיין לא קיבלו את המסמכים עבור אשרת השהייה • "הרבי דיבר אז בחריפות ואמר, כי בחור רוצה להגיע ללמוד בד' אמות של הרבי הריי"צ, והוסיף להעלות על נס את גודל המסירות נפש של התמים, שאפילו שאין לו כסף לנסוע, הרי הוא לוקח את הכסף על חשבון הנדוניה… ולבסוף אומרים לו פה שאין מיטות!" • לכתבה המלאה

    בנין פנימיית הישיבה - 1414, ארכיון
i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300