• הרבי שאל: האם בכל ניו יורק אין מספיק מיטות לתמימים?

    בעוד פחות משלושה שבועות תפתח שנת הקבוצה החדשה – תשע"ט, אך נכון לשעה זו כמאה תמימים עדיין לא קיבלו את המסמכים עבור אשרת השהייה • "הרבי דיבר אז בחריפות ואמר, כי בחור רוצה להגיע ללמוד בד' אמות של הרבי הריי"צ, והוסיף להעלות על נס את גודל המסירות נפש של התמים, שאפילו שאין לו כסף לנסוע, הרי הוא לוקח את הכסף על חשבון הנדוניה… ולבסוף אומרים לו פה שאין מיטות!" • לכתבה המלאה

    בנין פנימיית הישיבה - 1414, ארכיון
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
את"ה