• גלריה נוסטלגית: 'אורו של משיח' התשע"ב • חלק שני

    קעמפ אורו של משיח, הוא נכס צאן ברזל של החינוך החסידי חב"די, כך תעיד וכך יראו על כל חיילת שעברה את הקעמפ, בשנת התשע"ב נערך קעמפ בקמפוס בית חנה בצפת, עם השקעה מרובה בגשמיות ורוחניות • מוזמנות לחלק שני של גלריה נוסטלגית • לגלריה