• צבאות ה': שתי שבתות – שתי תודות

    לאחר סיכומן של שתי שבתות בארגון צבאות ה': שבת צבאות ה' לחיילות מכיתות ד'-ה', ושבת קצינות ומפקדות ארצית. מפרסם הארגון מודעות תודה לכל השותפות במלאכה ומובילות הצבא של הרבי • למודעות המלאות