• שלא נצטרך: קינות לתשעה באב עם מנהגי חב"ד

    ב"סדר צום החמישי" נתכנסו התפילות, המנהגים, ההנחיות, השיעורים, תיאורי רקע ועוד, כנהוג בקהילות חב"ד, בצורה מסודרת ומונגשת ובעיצוב מאיר עין ומעורר לב. בנוסף למנהגים וההנחיות המשולבות תוך כדי דיבור ותפילה, מרוכזים בסוף הספר במדור בפני עצמו כל הדינים והמנהגים הנחוצים, לפי הנהוג בקהילות חב"ד. בשולי הגליון צויינו במקומות הרלוונטיים הנהגות קודש שנהג בהן הרבי • לקניה בחב"ד-שופ