• קופת צדקה להרכבה בדוגמת בית המקדש

    במיוחד לשלושת השבועות .יצירה ערכית להפעלה לילדים: קופת צדקה להרכבה בדוגמת בית המקדש. מתאים במיוחד בימי בין המיצרים וב׳תשעת הימים׳, לחינוך והגברת הציפיה לגאולה. הנחה להזמנה בכמויות עבור קייטנות ומועדוניות הקיץ • לקניה בחב"ד-שופ