• לימי בין המיצרים: חידושי הרבי על הלכות בית הבחירה

    הספר חידושים וביאורים בהלכות בית הבחירה להרמב"ם, הוא ספר המלקט את תורת הרבי סביב הלכות הנוגעות לבניין בית המקדש המופיעות בספר 'היד החזקה' של הרמב"ם. ספר זה נערך על ידי הועד להפצת שיחות ונערך על ידי הרב אברהם ברוך פבזנר •  לקניה בחב"ד-שופ