• הילדים בבית? קנו להם חוברות עבודה של צבאות ה'

    חוברות העבודה מבית היוצר של תנועת הנוער צבאות ה' באה"ק, מתאימים במיוחד לזמן הזה בו הילדים בבית וצריכים תעסוקה חסידית. קנו לילדים חוברות עבודה והעניקו לעצמכם שעה של שקט, ולהם שעה של הקניית ערכים חסידיים ולימוד על תורת החסידות ועניני גאולה ומשיח • לקניה בחב"ד-שופ