• לפי דקות: העדכונים האותנטיים מימי כ"ז אד"ר

    עם היוודע השמועה אודות מה שהתרחש עם הרבי מלך המשיח בעת שהותו על האוהל הק', החלה חרושת שמועות בלתי פוסקת והבלתי ידוע גבר על הידוע והברור. לצורך כך הוקמה מערכת WLCC, שהעבירה באופן ישיר עדכונים של תיעוד מדויק מדברי המזכירים והרופאים • מערכת חב"ד אינפו חזרה אל אותם ימים ושאבה את ההקלטותלדיווח והתמליל המלא