• בשורה משמחת: הוקמה וועדת הניגונים לשנת הקכ"א

    כבכל שנה, לכבוד יום הבהיר י"א ניסן – 121 שנה להולדת הרבי מלך המשיח, הוקמה גם השנה ועדת ניגונים, שתבחר את הניגון המתאים שיהי' ראוי לעלות על שולחן המלך. חברי הועדה מבקשים מכל בעלי המנגנים – אנ"ש והתמימים שי' לשלוח את פרי יצירותיהם לועדה עד ליום ד' ניסן • לכל הפרטים