• גוט יום טוב, י"א ניסן – יום הולדתו של הרבי מלך המשיח • 120 שנה!

    חסידי חב"ד בכל רחבי תבל מציינים את יום הבהיר י"א בניסן – מאה ועשרים שנה להולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • בשנה זו יותר מתמיד, ננצל את יום הסגולה להעתיר בתפילה לריבון העולמים, שיאמר לצרותינו די, וישלח לנו את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, ונזכה לחגוג את חג הפסח ביחד עם הרבי בבית המקדש השלישי.