• אתה בחרתנו – אהבת אותנו ורוממתנו • סיקור וגלריית סיכום

    קהל עצום של חסידים שאוהבים ומסורים לרבי, גילו את כוחה הגדול של ההתקשרות הנאמנה לתפקיד לו נבחרנו על-ידי הרבי בעצמו: להכין את עצמו, בני ביתו וסביבתו לקבל פני משיח צדקנו • התוועדות אותנטית, שמחה סוחפת, קטעי מולטימדיה מושקעים, נאומים חוצבי להבות הביאו להתרגשות פנימית, התעוררות הרוח ורוממות הנפש • רשמים וגלריה מסכמת

    צילום: מנדי הכטמן
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array