• שלושים ואחת שנים לכ"ז אדר תשנ"ב

    בעמדנו בכ"ז אדר, שלוישם ואחת שנים(!!!) להעלם והסתר הנורא שהחל בכ"ז אדר א' ה'תשנ"ב, אז החל המעמד ד"אכן את חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם", אנו מפרסמים סדרת תמונות נדירות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, שצולמו בליל ובוקר יום כ"ז אדר, שעות ספורות קודם האירוע הבריאותי. התמונות צולמו על ידי הצלם פ. וישינסקי • לסדרת התמונות