• קראון הייטס: שמחת חתונת משפחות פבזנר- שוחט

    באולמי רז"ג שבקראון הייטס התקיימה הלילה שמחת החתונה של החתן הת’ אברהם ברוך פבזנר מקראון הייטס, והכלה דבורה לאה למשפחת שוחט מירושלים, ידידים רבים, חברים ובני המשפחה הגיעו לשמוח בשמחת המשפחות ולאחל מזל טוב • צלם חב”ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש תיעוד ענק משמחת החתונה