• ויקרא שמו בישראל: זלמן ניסן פינחס • מרגש

    ביום שני, נערכה שמחת הברית לבנו של הרב מאיר נוטיק, בנו של המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה, באופן מצומצם עקב המצב. ויקרא שמו בישראל: זלמן ניסן פינחס • הרך הנימול, נולד בכ' טבת – יום הולדתו של ר' זלמן ע"ה – הסבא • וידיאו, תמונות