• לאחר התקיפה: ח"כ רוטמן בביקור בבית חיינו – 770

    יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן מסיעת הציונות הדתית ורעיתו חנה חתמו את ביקורם בניו יורק במרכז חב"ד העולמי – בית משיח-770. את הסיור ערך ידידו הרב דוד נחשון יו"ר ניידות חב"ד ותנועת הנוער צבאות ה' בארה"ק שריגש אותם בסיפורים מרתקים על קדושת המקום ופעילותו של הרבי מלך המשיח בעולם • צילום: אבריימקה אייזנשטייןלתיעוד נרחב מהביקור