• ספריית ליובאוויטש: תערוכה חדשה על אדמו"ר הצמח-צדק

    בקשר עם שנת המאה וחמישים שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, נפתחה בספריית אגודת חסידי חב"ד הסמוכה ל770, תערוכה חדשה ובה מוצגים מבחר מכתבי ידו הקדושה, דרושים, תשובות, חידושים, מכתבים, חפצים, ספרים ותצלומי תואר פני קדשו • צלם חב"ד אינפו ביקר בתערוכה והוא מגיש תיעוד בתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array