• 770: ברכה מדהימה לקידוש לבנה למרות תחזית מזג האוויר

    מוצש"ק, אור לחג הגאולה, תוכנית מושקעת, מוכנה למעמד קידוש לבנה אבל הגשם והקור – לא נתנו סיכוי…! ברכת הרבי מלך המשיח שהתקבלה במוצ"ש ט' כסלו, אשר הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי היתה כמו רשב"י – תאמה את הברכה: "שזכותו של רשב"י לפעול את העניין בשמחה ולגלות את ההעלם שאינו שייך לגילוי". האנשים, נשים וטף שהגיעו לחגוג בשמחה את המעמד הוכיחו את הברכה בפועל ממש • לסיפור המלא