• ברית מילה אחרי מנחה בצום תשעה באב

    רבים מאנ"ש והתמימים הגיעו לתפילת מנחה בבית חיינו – 770, בצהרי צום תשעה באב, עם טלית ותפילין (כיון שלא הניחו תפילין בשחרית). לאחר קריאת התורה ואמירת ההפטרה התקיימה ברית מילה לילד של משפחה מקורבת לאנ"ש, בקדמת בית חיינו • לתמונות