• מאות תמימים התאחדו ב"שעה עם הרבי"

    מאות תמימים מישיבות חב"ד בארצות הברית וקנדה, וכן התמימים שהגיעו מישיבות תות"ל באה"ק, השתתפו במעמד "שעה עם הרבי" בבית חיינו-770, כמידי שנה בי' שבט. במהלך השעה צפו כולם במראות קודש, התוועדות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, מתוך ציפיה וגעגועים לראות את מלכנו. צילום: ש.ב. • לתיעוד הסוחף