• הרבי קבע: 770 יתנהל על ידי הגבאים תחת מרות הרבנים

    בקשר עם המשפט על ניהול בית חיינו – 770, וטענות שונות ומשונות כאילו הרבי נתן לאגודת חסידי חב"ד את האחריות לקבוע את כיצד יתנהל בית הכנסת, אנו מפרסמים את דעתו הק' של הרבי בנושא, שקבע באופן ברור כי האחריות על ניהול בית הכנסת היא אך ורק בידי רבני השכונה והניהול בפועל הוא בידי הגבאים • לכתבה המלא