• עולה לציון האריז"ל? "מענה לשון" לתפילה • להורדה

    על פי דברי הרבי מלך המשיח: "אומרים מענה לשון כשמבקרים בבית החיים של צדיקים, שהם דומין לבוראן וחיים בחיים נצחיים" מוגש בזאת ספר "מענה לשון" – שהודפס ע"י הרבי מה"מ, לתפילה על ציון האריז"ל החי בה' מנחם אב בצפת עיה"ק ת"ו, בהדגשה על זירוז הגאולה תיכף ומיד ממש • לצפייה והורדה

    צילום ארכיון: מענדי קורנט