• תזכורת חשובה: יומיים אחרונים ל'ברכת האילנות'

    על פי ההלכה ברכה זו מברכים רק בימי חודש ניסן, על ראיית שני אילנות מאכל הנתונים בפריחתם. נוסח הברכה הוא: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם". יצויין כי ברכה זו מברכים רק פעם אחת בשנה, מי שכבר בירך את הברכה, אינו חוזר עליה באותה שנה, גם אם ראה אילן-מאכל ממין אחר פורח.

    צילום ארכיון