• פסוקי תהילים עם ביאורי רבותינו נשיאנו לראש חודש חשוון

    כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב ש"מנהג עתיק ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד עם פרש"י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאַפּיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו". לטובת הגולשים מצורף כאן תדפיס מהזמור תהלים של הרבי, הפסוקים השייכים לראש חודש זה, ראש חודש מרחשון פסוק ז' – עם ביאורי רבותינו נשיאינו, מתוך קובץ י"א ניסן – שנת הק"כ • לקריאה והורדה