• 'באור פני מלך חיים': פארבריינגען עם הרבי בפירסום ראשון

    לרגל יום הבהיר י"ג תשרי יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר המהר"ש נ"ע אלפי התמימים האורחים ואנ"ש צפו יחד בהתוועדות י"ג תשרי תשד"מ, לראשונה בתרגום ללה"ק, בהפקה מיוחדת של המחלקה הרוחנית של ארגון 'אש"ל – הכנסת אורחים' • צלם חב"ד אינפו ינון סויסה מגיש גלריית תמונות