• עיירת ליובאוויטש: שלושה יהודים נכנסו בבריתו של אברהם אבינו

    שלושה יהודים נכנסו בבריתו של אברהם אבינו בערב ח"י אלול, יום ההולדת של שני המאורות הגדולים. הברית נערכה בעיירת ליובאוויטש על ידי המוהל של ארגון 'ברית יוסף יצחק' ברוסיה ד"ר ר' שייע שפיט • לתמונות