• לראשונה בעיר החרדית: דוכן לכתיבה לרבי באגרות קודש

    רבים מתושבי ביתר עלית שמחו לראות כי לראשונה בעיר נפתח דוכן לכתיבה לרבי מלך המשיח באגרות קודש והנחת תפילין. בדוכן שנפתח רק בשבוע שעבר במרכז גבעה B, הספיקו לעבור מאות מתושבי העיר שהתיישבו לכתוב ולבקש ברכה ועצה מנשיא הדור, כשחלק מעוברי האורח אף מבקשים להניח תפילין • לדיווח המלא