• לקראת החזרה לישיבות: שינויים בפעילות התחבורה הציבורית

    בסוף השבוע ובתחילת השבוע הבא צפוי דילול בהיקף השירות עקב מחסור בנהגים • ממשרד התחבורה ממליצים לתלמידי התמימים החוזרים לספסל הלימודים בישיבות לתעדף את שירותי רכבת ישראל • לדיווח המלא