• את"ה העולמי: ההגרלה היומית של רשת ישיבות בין הזמנים

    עם סיומו של היום הרביעי ב'רשת ישיבות בין הזמנים' ברחבי ארה"ק, בהם השתתפו מאות מתלמידי תות"ל בארה"ק וניצלו את זמנם הפנוי ללימוד התורה, ערך 'איגוד תלמידי הישיבות העולמי' את ההגרלה היומית בין מאות המשתתפים. הזוכים היומיים הינם מסניפים באר שבע, עמנואל ונתניהלפרטים המלאים