• וינה אוסטריה: כך מתכוננים בקהילה לי"א ניסן

    לקראת סיום זמן החורף ותחילת 'בין הזמנים', התמימים שחוזרים מהישיבות מכל קצוות תבל אל ביתם בוינה החלו ללמוד בחברותות חדשות, לצד שיעורי תורה מלבד השיעורים שיש כמידי יום ביומו, כל אחד לפום שיעורא דיליה, אבות ובנים, צעירים, ועובדים • לדיווח המלא ולתמונות