• "ושמרו לעשות": סיור מצוות ב'אור ליובאוויטש'

    לכבוד שנת 'הקהל' בה המלך משמיע באזני העם את המצוות במטרה לשמור ולעשות, יצאו תלמידי כיתות א-ד ב'אור ליובאוויטש' עם המנהל הרב נועם אליאס לסיור מצוות בכפר חב"ד. תחילה פנו לפרדס האתרוגים, שם בירכו במתיקות 'ברכת האילנות' ושמעו סקירה מיוחדת מפי הרב חיים ברנשטיין על מעלת אתרוגי כפר חב"ד, ולאחר מכן סיירו במאפיית המצות של כפר חב"ד ועקבו אחרי התהליך של הכנת המצה • לדיווח המלא ולתמונות