• 85 שנה להחלטה ההיסטורית נגד ויתורים על ארץ ישראל

    ביום י"ז אלול ימלאו 85 שנים להחלטה הדרמטית וההיסטורית של מועצת גדולי התורה במהלך 'הכנסיה הגדולה' השלישית נגד תוכנית החלוקה של ארץ ישראל וש"כל ויתור על אדמת הקודש אין בו ממש" • לסקירה מקיפה בחוברת "כתבוני לדורות"לדיווח המלא