• מקומם: רשות הטבע והגנים בדרישה לעבוד בשבת

    לפני מספר ימים נודע כי רשות הטבע והגנים דורשת כתנאי סף לקבלה למשרה ברשות – לעבוד בשבתות ובחגים, זאת לכאורה בניגוד ל"חוק שעות עבודה ומנוחה" • לדיווח המלא

    צילום: שמורת טבע תל דן