• התוועדות חג הגאולה המרכזית בקריות

    בחגיגיות רבה ביום ג׳ י״ג תמוז נערכה התוועדות בהיכל מרכז נפש חיה בהשתתפות אנ״ש ומקורבים אנשים נשים וטף, התוועד המשפיע הרב משה מישולובין ממשפיעי הישיבה בצפת • לתמונות