• מחר: חג הסמיכה – מכון חסידי טכנולוגי

    תכונה רבה והתרגשות גדולה ניכרת בין תלמידי המכון, לקראת חג הסמיכה שייערך מחר. 15 תלמידים שסיימו את הלכות שבת, ייבחנו בפומבי בזאל המכון, בהשתתפות כל תלמידי המכון וצוות הרמ״ים והמשפיעים • לדיווח המלא