• עפולה: הוחלפו מי הגשמים במקווה חב”ד בעיר

    ‘מרכז מקוואות חב”ד’ שע”י בי”ד רבני חב”ד בשיתוף המועצה הדתית מלווה ומפקח על המקוואות בעיר שנים רבות. בימים האחרונים בוצעו החלפת מי גשמים וסיור הלכתי בכל מקוואות חב”ד בעיר בנוכחות רב העיר הרב שמואל דודלדיווח ולתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array