• היום השני בכנס המנהלים: כלים מקצועיים לגיוס משאבים

    ביומו השני של כנס מנהלי מוסדות חב"ד באה"ק במלון לביא, הוקדשו מושבי הצהריים והערב לנושא גיוס משאבים, דבר שטורד את מנוחתו של כל מנהל. הופיע בפני המנהלים מר ערן בליזובסקי – מנכ"ל "קסמים לעסקים", ומנהלי חברת "צ'ארידי" ר' מוטי קריכלי וחנן הכסטר • לדיווח ולתמונות