• כפר סבא: מסכמים פסח עוצמתי עם פעילות מסועפת

    בית חב"ד המרכזי בראשות שלוחי הרבי יואל ימיני מנהל המוסדות והרב יעקב מזרחי מנהל הפעילות הביא להתעוררות רבה בקרב תושבי העיר שחוו את הפעילות של חג הפסח. הפעילות כללה סדרים ציבוריים, חלוקת מצה שמורה, חלוקת מזון לנצרכים ועוד • לדיווח ולתמונות