• בני ברק: עשרות בכינוס תורה המסורתי

    עשרות משתתפים נאספו אמש ל’כינוס תורה’ בבית מדרשנו שנערך מדי שנה ביום ח”י בניסן יום הולדתו של רבי לוי יצחק שניאורסאהן ע”ה, אביו של הרבי מלך המשיח. פתח את הכינוס הרב מרדכי גנוט. לאחר תפילת מנחה, פלפל הרב יוסף יצחק בלינוב בפרטים שונים בדברי הפוסקים הכרוכים במכירת חמץ לפי דיעות שונות ומגוונות • לתמונות