• ynet לפני עשור: פעילות "המטה" במשאל ההתנתקות

    הלילה נתלו ברחבי הארץ מאות שלטים בהם נכתב "הרבי מלובביץ מבטיח: ברכה והצלחה למצביעים נגד הבריחה מגוש קטיף". יוזמי הקמפיין הם המטה להצלת העם והארץ של חסידי חב"ד, בראשו עומד הרב יקותיאל ראפ • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array