• זכרון להולכים: רבי שניאור זלמן אהרן שניאורסון (הרז"א) ע"ה

    היום חל יום הייארצייט של בנו של אדמו"ר המהר"ש רבי שניאור זלמן אהרן שניאורסון (המכונה הרז"א) שנפטר בי"א חשוון תרס"ט • נודע בכשרונותיו המצויינים וכתב במשך חייו חידושי תורה רבים, אך שרף אותם קודם הסתלקותו והורה לטמון את האפר בקברו • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array