• זכרון להולכים: הרב אלתר דובער חסקינד ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב אלתר דובער חסקינד ע"ה, שנפטר בכ"ו אלול תשי"ח • היה מזקני החסידים בארצות הברית, חבר אגודת חסידי חב"ד, ניחו"ח ורייונדשל, ואחד ממזכיריו של אדמו"ר הריי"צ • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה