• משפחת מוצ'קין מצטרפת לשלוחים בריברסייד, קליפורניה

    הרב ישראליק ופייגי מוצ'קין, יחד עם בתם, יצטרפו למרכז הקהילה היהודי בבית חב"ד בריברסייד שבקליפורניה. בני הזוג מוצ'קין יפעלו עם האוכלוסיה היהודית הצעירה בעיר וכן עם בני הנוער. אנו מאחלים להם שיזכו להכין את העולם לקבלת פני משיח תיכף ומיד ממש!