• זכרון להולכים: הרב מיכאל דבורקין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב מיכאל דבורקין ע"ה שנפטר בה' סיון ה'תש"ט • חסיד חב"ד מתקופת אדמו"ר הריי"צ ואדמו"ר הרש"ב, בעל ידע רחב בחסידות ו'בעל מנגן' נפלא ביניהם הניגון נייעט נייעט ניקאווא אותו ניגן עם קבלת הבשורה על שחרור הרבי הריי"צ בי"ב תמוז תרפ"ז • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array