• התועדות כ"ד טבת בקהילת חב"ד רעננה

    שעות ספורות לפני תחילת הסגר וכניסת ההגבלות לתוקפן ישבו אנ"ש קהילת חב"ד ברעננה להתוועדות חסידית לכבוד כ"ד טבת יום הסתלקות אדמו"ר הזקן עם המשפיע החסידי הרב שלמה זלמן לנדא והרב שניאור זלמן בקרמן, ההתוועדות נערכה בבית חב"ד רעננה בניהולו של השליח הרב משה כהן • לתמונות